Fysioterapia on kivun poistamista sekä ihmisten työkyvyn, toimintakyvyn ja liikkumisen edistämistä. Se on näiden häiriöiden korjaamista ja niiden vaikutuksien tasaamista, myös ennaltaehkäisevästi. Edistämiseen käytetään fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista terapiaa.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Puls Fysiossa fysioterapiapalvelut ovat asiakaslähtöisiä ja tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle paras mahdollinen liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa.

Palvelut

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia

Yleisimpiä syitä, joiden vuoksi asiakas hakeutuu fysioterapiaan ovat tukirangan ongelmat, esim. niska- tai selkäkivut, eri nivelten kivut ja paikalliset ylirasituksesta tai virheasennosta johtuvat toiminnalliset ongelmat.

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia tarkoittaa keskus- ja/tai ääreishermoston sairauksien tai vammojen aiheuttamien kuntoutujan toimintakyvyn muutosten fysioterapiaa. Tällaisia sairauksia tai vammoja ovat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, selkäydinvammat, MS-tauti, Parkinsonin tauti, lihassairaudet, CP-vammat ja kehitysvammat.

Manuaalinen terapia

Manuaalinen terapia sisältää käsin tehtäviä, passiivisia mobilisaatioita, joilla esimerkiksi huonosti toimiva nivel saadaan liikkumaan. Manuaalisessa fysioterapiassa kehoa hoidetaan erilaisin nivel-, hermo- ja pehmytkudoskäsittelyin sekä faskiakäsittelyin.

Ikääntyneiden fysioterapia

Ikääntyminen tuo mukanaan liikunta- toimintakyvyn heikentymistä. Tuki- ja liikuntaelimistö rappeutuu ja aistit ja reaktiot heikentyvät. Nämä fysiologiset muutokset vaikuttavat suuresti elämänlaatuun ja kykyyn elää omassa koti- ja lähiympäristössään. Lisäksi liikkumisongelmien ja sairauksien ilmaantuminen usein vähentää arkipäivän fyysistä aktiivisuutta.

Hengityselinsairauksien fysioterapia

Keuhkoahtaumatauti (COPD)- ja astmapotilaat ovat tyypillisiä hengitysfysioterapiapotilaita.

Fysioterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää sairauden mukanaan tuomia tuki- ja liikuntaelinvaivoja, sekä edistää ja ylläpitää kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä.

Parhaimman liikunta- ja toimintakyvyn saavuttamiseksi terapia koostuu eri menetelmistä.

Ohjaus ja neuvonta liikkumisen ja rasituksen säätelyyn on tärkeä osa kuntoutusta. Tavoitteena on kestävyyden, lihaskunnon, hengityskapasiteetin sekä rintakehän liikkuvuuden lisääminen opettelemalla oikeaa hengitystekniikkaa sekä ryhdin hallintaa. Lisäksi oireita voidaan, helpottaa opettelemalla yksilöllisiä rentoutumistekniikoita.

Leikkauksesta kuntouttava fysioterapia

Asiakkaan on tärkeää pystyä olemaan mahdollisimman toimintakykyisenä aina leikkaukseen asti. Leikkausta edeltävä ohjaus ja leikkauksen jälkeen toteutettu fysioterapia nopeuttaa leikkauksesta toipumista ja kuntoutumista. Odotusaika leikkaukseen saattaa joskus venyä pitkäksi ja tällöin erityisesti leikkausta ennen olevalla fysioterapialla on merkittävä rooli. Ennen leikkausta toteutetun fysioterapian tavoitteena on lievittää mahdollista kipua ja turvotusta, parantaa liikkuvuutta nivelessä sekä ylläpitää ja parantaa lihasvoimaa.

Leikkauksen jälkeisen fysioterapian tavoitteena on ohjauksen ja harjoittelun avulla palauttaa lihasvoima/tasapaino sekä nivelliikkuvuus, sekä saada asiakas itsenäisesti liikkuvaksi. On tärkeää, että potilas tiedostaa rajoitteet, jotka tehty toimenpide aiheuttaa ja osaa noudattaa kotiharjoitusohjelmaa.

Sisätautisairauksien fysioterapia

Päädiagnooseina ovat usein sydän- ja hengityselinsairaudet, erilaiset reumatauteihin luokiteltavat sairaudet, ylipaino ja I- ja II-tyypin diabetes.

Fysioterapian avulla pyritään estämään ja lievittämään kipuja, lisäämään fyysistä toimintakykyä parantamalla lihasvoimaa, nivelten liikeratoja, ääreisosien verenkiertoa, hengityskapasiteettia ja kestävyyttä.

Keinoina käytetään erilaisia fysikaalisia hoitoja, rangan ja nivelten mobilisaatiota, systemaattisesti kuormittavaa liikuntaharjoittelua, rentousharjoittelua, hengityslihasten voimaharjoittelua sekä ohjausta omatoimiseen, jatkuvaan harjoitteluun sopivan lajin avulla.

Kylmä- ja lämpöhoidot

Ultraääni on syvälämpöhoito, jolla lämpövaikutus saadaa syvemmälle kudoksiin ja kuin esim. lämpöpakkauksilla, joka on pintalämpö. Ultraäänihoidossa kudoksen johdetaan erityisen väliaineen tai veden välityksellä mekaanista nopeaa värähtelyä, joka muodostaa ääniaaltoja. Tämä saa kudosten aineenvaihdunnan ja verenkierron paranemaan, sekä tarvittaessa nostaa kudosten lämpötilaa. Ultraäänihoitoa voidaan antaa joko sykkivänä tai jatkuvana riippuen hoidettavasta alueesta tai vaivan asteesta ja käytetään nivelten, lihasten, jänteiden ja nivelsiteiden hoidossa esihoitona mm. liikehoidoille. Ultraäänihoito helpottaa myös kipua ja lihasjännitystä.

Paikallisesti käytetty kylmähoito helpottaa kipua ja kuumotusta sekä rauhoittaa tulehdusta. Kipua lievittävä vaikutus syntyy sekä verisuonten supistumisesta että alueen tuntohermojen puutumisesta. Tuoreissa vammoissa kylmä lievittää kipua ja supistaa verisuonia rajoittaen turvotusta. Kylmähoito sopii hyvin rasitusvammojen ja tulehtuneiden nivelten hoitoon. Jäätä voidaan käyttää jääpalahieronnassa sekä ärtyneiden lihasten ja jänteiden sekä lihasten kiinnityskohtien kiputiloissa kuten tenniskyynärpää- tai akillesjännekivuissa.

Kylmähoito soveltuu myös pitkäaikaisten tulehduksellisten nivelsairauksien hoitoon erilaisissa kroonisissa nivelen turvotus- ja kiputiloissa. Kylmähoitoa voi käyttää myös hyvin jäykän lihaksen rentouttamiseen esimerkiksi iäkkäillä neurologisilla potilailla. Kylmähoidolla on kudoksen elvyttämisessä merkittäviä etuja ja usein nopeuttaa kudoksen paranemista vamman tai ylirasituksesta johtuvana.

Kinesioteippaus

Kinesioteippausta voidaan käyttää laajalti erilaisiin tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin, kuten myös vaikkapa neurologisiin tiloihin. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset kiputilat, liikemallin tai lihastoiminnan häiriöt. Myös esimerkiksi erilaiset turvotustilat voivat olla otollisia kinesioteippauskohteita. Kinesioteippausta käytetään yleisimmin lievittämään kipua, lisäämään nivelliikkuvuutta, ohjaamaan liikettä tai kehon käyttöä, kohentamaan asento- ja liiketuntemusta sekä optimoimaan lihastoimintaa. Lisäksi kinesioteipin avulla voidaan vaikuttaa liikkeen laatuun ja rytmiin, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein tai tarvittaessa tukea niveltä toiminnallisesti. Myös erilaiset turvotustilat voivat usein olla otollisia kinesioteippauskohtaita.

Lisäksi Puls Fysio tarjoaa ryhmäliikuntapalveluja, erilaisia fysioterapeuttisia ryhmiä tarpeen mukaan, fysioterapiaan liittyviä luentoja sekä työhyvinvointipalveluja esimerkiksi luennot, liikuntatuokiot ja yksilöhoidot.